ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO die gevestigd is in Geneve, zorgt ervoor dat duizenden verschillende normen worden opgesteld en beheerd. De meeste normen zijn ingericht op producten, maar enkele zijn ook...