ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO die gevestigd is in Geneve, zorgt ervoor dat duizenden verschillende normen worden opgesteld en beheerd. De meeste normen zijn ingericht op producten, maar enkele zijn ook gericht op generieke managementsystemen.

ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

Contact opnemen

    Share This